Publicacions

Treballs de diversa índole editats pel CAEHA o en col·laboració.

—————————-

Normes de publicacions del CAEHA

Normes de publicacions del CAEHA

———————————————————

Alcoy. Prehistoria y Arqueología. Cien años de investigación

Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi i l’Institut d’Estudis Juan Gil-Albert (1984)

El Eneolítico en el País Valenciano

Amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Juan Gil-Albert (1986)

Actas de coloquio (diciembre 1984)

Torres i castells de l’Alcoià-Comtat (Congrés d'Estudis de l'Alcoià-Comtat)

Coord. per Josep Maria Segura Martí i Josep Torró Abad (1985)

Dos escrits sobre els fets d’Alcoi de 1873 (“El Petrolio”)

Introducció i edició a cura d’Àngel Beneito Lloris i Francesc-X. Blay Meseguer (1998).

Facsímil editat per la Comissió Organitzadora del 125é aniversari del “Petrolio”.

Ban de José de Villalonga

Facsímil de l’edició de 1877 de la impremta de “A. Payá e Hijos” (2000)

Programa de las fiestas que con motivo de la inauguración del nuevo hospital celebra la ciudad de Alcoy en los días 30 de junio y 1 de julio de 1877

Facsímil de l’edició de 1877 de la impremta de Francisco Company (2001)

Mapa toponímic del terme municipal d’Alcoi

Coord. per Joaquim Victoriano i cartografia de Natxo Segura, amb la col·laboració del Gabinet de Normalització Lingüística (2002)

L'Hospital "sueco-noruego", catàleg de l'exposició

Coord. per Àngel Beneito, amb la col·laboració de l’IES Andreu Sempere i l’Arxiu Municipal d’Alcoi (2002)

Mapa toponímic d'Alcoi

Coord. per Joaquim Victoriano i cartografia de Natxo Segura, amb la col·laboració del Gabinet de Normalització Lingüística (2003)

Alcoianes d’abans, catàleg de l'exposició

Coord. per Àngel Beneito, amb la col·laboració de l’IES Andreu Sempere i l’Arxiu Municipal d’Alcoi (2003)

El Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi

Pedro Juan Parra Verdú (2006)

Història d’Alcoi

Coord. per Josep Lluís Santonja i Josep Maria Segura, coedició de l’Ajuntament d’Alcoi i Editorial Marfil (2006)

La Germania d’Alcoi

Josep Lluís Santonja (2007) 

Esborrany de la Cort del Justícia d’Alcoi 1263-1264

Facsímil i transcripció de Ricard Bañó i Armiñana (2008)

Història de l’Escola d’Arts i Oficis d’Alcoi

Josep Albert Mestre Moltó (2008)

Álvaro Seguí. Memòries d’un comunista alcoià

Àngel Beneito Lloris (2009)  

Salvador Jordà Agulló. Mis memorias de la guerra española (1936-1939)

Ed. per Francesc X. Blay i Emilio La Parra (2010)

Comarca sí, però quina comarca? Delimitació històrica i comarcal de l’Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla

Jordi Tormo i Santonja (2011)

Francisco Aura Boronat, resistència i dignitat enfront de la desmemòria

Àngel Beneito Lloris, Francesc X. Blay Messeguer, Natxo Lara Jornet, amb la col·laboració de Cubicat Ediciones i Associació cultural Alcoià-Comtat (2012)

Guerra i revolució a Alcoi: els llocs de la memòria

Àngel Beneito Lloris, Francesc X. Blay Messeguer, amb la col·laboració de Cubicat Ediciones i l’Associació cultural Alcoià-Comtat (2014)

Evaristo Botella o la justícia dels vencedors

Àngel Beneito Lloris, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi (2014)

Carlos Palacio. Vivencia y pervivencia.

Coord. per Àngel Lluís Ferrando Morales, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi (2014)

La música de Nadal a Alcoi

Àngel Lluís Ferrando Morales (2015)

Alcoi, les fotos de la guerra (1936-1939)

Àngel Beneito Lloris i Josep Lluís Santonja Cardona, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi (2015)