Jornades i congressos

Cicles de xerrades i conferències organitzats pel CAEHA o en col·laboració amb altres entitats, molts d’ells amb edició de les actes i dels catàlegs de les exposicions.

—————————-

I Jornades d'història alcoiana: "Industrialització i moviment obrer a Alcoi" (novembre de 1983)

– Exposició gràfica de documents relatius al procés industrial, custodiats a l’Arxiu Municipal.

– Projecció pel·lícula La ciutat cremada (Antoni Ribas).

– Cicle de conferències:

 • Vicent Conejero: “La transición del modo de producción gremial al modo de producción industrial en Alcoy y su incidencia social”.
 • Rafael Hernández: “El sistema mutualista obrero en Alcoy”.
 • Manuel Cerdà: “Conflictes socials en la industrialització alcoiana”.
 • Ismael Vallés: “Els il·lustrats i la indústria a la regió d’Alcoi. Valls d’Alcoi i Vall d’Albaida”.

—————————

II Jornades d'història alcoiana: "L'època medieval" (maig-juny de 1984)

– Exposició i catàleg “Castells de l’Alcoià-Comtat”, coordinats per Josep Maria Segura i Josep Torró.

– Cicle de conferències:

 • Ricard Bañó: “Fundació d’Alcoi”.
 • Mikel de Epalza: “L’Alcoià en l’època àrab”.
 • Josep M. Segura i Josep Torró: “Els castells de l’Alcoià-Comtat”.

—————————

III Jornades d'història alcoiana: "L'Eneolític a les comarques de l'Alcoià-Comtat" (novembre-desembre de 1984)

– Exposició i catàleg commemoratius del centenari del descobriment de Les Llometes (1884-1984), coordinats per Julio Trelis i Joan M. Vicens.

– Presentació del llibre Alcoy. Prehistoria y Arqueología. Cien años de investigación, amb diverses col·laboracions d’especialistes.

– Sopar d’homenatge i nomenament com a president honorari a Francisco Jordá Cerdá.

– Col·loqui “El Eneolítico en el País Valenciano”, amb 18 comunicacions. Les actes van ser publicades en 1986 per l’Institut d’Estudis Juan Gil-Albert.

—————————

Congrés d'Estudis de L'Alcoià-Comtat (abril-maig de 1985)

Organitzat per l’Associació Cultural Alcoià-Comtat.

El congrés es va desenvolupar per diverses localitats, i el CAEHA va col·laborar amb les exposicions de “Torres i castells de l’Alcoià-Comtat” i “L’Eneolític a les comarques de L’Alcoià-Comtat”, que reeditaren els seus catàlegs, i diverses conferències:

 • Josep M. Segura i Josep Torró: “Torres i castells de l’Alcoià-Comtat”.
 • Julio Trelis i Joan M. Vicens: “L’Eneolític a l’Alcoià-Comtat”.
 • Josep M. Segura: “Els pous de neu a l’Alcoià-Comtat”.
 • Ricard Bañó: “El tractat d’Almisra en el context de la Reconquesta”.
 • Josep M. Santacreu: “La moneda durant la guerra civil a l’Alcoià-Comtat”.

Les actes amb les comunicacions van ser publicades en 1990 per l’Associació Cultural Alcoià-Comtat, l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert i l’Ajuntament d’Alcoi.

—————————

IV Jornades d'història alcoiana: "150 anys de premsa a Alcoi" (gener-febrer de 1987)

– Exposició i catàleg “150 anys de premsa a Alcoi”, coordinada per José Miguel Santacreu.

– Cicle de conferències:

 • Ricard Blasco: “La premsa al País Valencià”.
 • José Miguel Santacreu: “La premsa alcoiana al llarg de la història”.

– Taula rodona amb participació dels mitjans de comunicació locals.

—————————

Jornades sobre teoria i mètodes d'Arqueologia Industrial (febrer de 1989)

Organitzades en col·laboració amb el Departament d’Humanitats Contemporànies de la Universitat d’Alacant.

– Taula rodona amb Rafael Aracil, Eusebi Casanelles, Manuel Cerdà, Eduard Doménech, Salvador Forner, Roberto García, Manuel Oliver, Manuel Vidal, Juan Carlos Jiménez i José Miguel Santacreu com a moderador.

– Visita guiada al Molinar i al patrimoni industrial urbà.

La transcripció de les jornades va ser publicada en 1990 pel Departament d’Humanitat Contemporànies de la Universitat d’Alacant.

—————————

I Congrés d'Arqueologia Industrial del País Valencià (novembre de 1990)

Organitzat en col·laboració amb l’Associació Valenciana d’Arqueologia Industrial (AVAI).

– Ponències:

 • Dianne Newell: “Arqueologia Industrial: serà alguna vegada una ciència històrica?”.
 • Marilyn Palmer: “Industrialització i organització de l’espai”.
 • Antonello Negri: “Arqueologia Industrial i cultura material”.
 • Manuel Cerdà: “Arqueologia Industrial i classe obrera”.
 • Inmaculada Aguilar: “Industrialització i arquitectura”.
 • Salvador Forner i José Miguel Santacreu: “Arqueologia Industrial al País Valencià: estat actual i perspectives de futur”.

– Vàries comunicacions sobre temàtica industrial. Les dedicades al nostre àmbit foren les següents:

 • Jorge Cruz i Josep M. Segura: “Avanç al catàleg de dipòsits de neu al País Valencià”.
 • Ramón Molina: “El Molí Cartons de Cocentaina”.
 • Àngel Beneito i Carlos Salinas: “La fábrica de tabacos de Alcoi”.
 • Roberto García i José Saiz: “Los movimientos sociales del siglo XIX en Alcoi, originados por las condiciones de trabajo (seguridad e higiene). Legislación existente”.
 • Josep Tormo: “Noves aportacions complementàries a la influència de la indústria tèxtil en la parla i la toponímia alcoiana”.

Les actes van ser publicades en 1991 per la Diputació de València.

—————————

III Jornades de Salut i Malaltia en els municipis valencians: "Beneficència i sanitat, 1813-1942" (maig de 1998)

Organitzades en col·laboració amb el Seminari d’Estudis sobre la Ciència de la Universitat de València i l’Associació Cultural Alcoià-Comtat.

S’hi van presentar dues ponències i vint-i-una comunicacions. Les dedicades al nostre àmbit foren les següents:

 • Julio Berenguer: “Publicaciones médicas en el Alcoy decimonónico, fuentes para conocer la sanidad de la época”.
 • Àngel Beneito: “Evolució dels establiments benèfico-assistencials a Alcoi”.
 • Àngel Beneito i Joan Lloret: “L’assistència sanitària a l’àmbit municipal d’Alcoi”.
 • Josep Lluís Santonja: “L’Hospital municipal d’Alcoi i la confraria assistencial de Nostra Senyora dels Desemparats”.

Les actes van ser publicades en 1999 en col·laboració amb el Seminari d’Estudis sobre la Ciència i l’Associació Cultural Alcoià-Comtat.

—————————

“125é aniversari de la I Internacional i la insurrecció del Petrolio” (octubre de 1998)

Organitzat pel Club d’Amics de la UNESCO d’Alcoi, el CAEHA va col·laborar amb les següents actuacions:

– Exposició: “El Petrolio”.

– Exposició: “Anarquismo en la provincia de Alicante”, cedida per l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert.

– Edició del llibre Dos escrits sobre els fets d’Alcoi de 1873.

—————————

Jornades: "Alcoi, ciutat i patrimoni" (novembre de 1999)

Organitzades pel CAEHA amb la intenció d’analitzar la nova Llei de Patrimoni Cultural Valencià i debatre la seua repercussió en la conservació del nostre patrimoni local.

– Conferències:

 • Francesc-X. Blay: “Presentació de les jornades de debat”.
 • Concepción Sirvent: “Luces y sombras de la nueva Ley de Patrimonio Cultural Valenciano”.
 • Ángel Martí: “El Patrimonio urbano en el planteamiento urbanístico: cuestiones sobre Alcoi”.
 • Joan Boadas: “El decàleg d’Alcoi: una contribució en l’estratègia dinamitzadora del patrimoni documental”.
 • Javier Martí. “Tenir la ciutat al cap. Reflexions sobre l’Arqueologia urbana davant la llei de Patrimoni cultural valencià”.

– Taules rodones-debats:

 • Juan M. Dávila, Ángel Martí, Santiago Varela, Francesc Valor, Rafael Silvestre, Ovidio Pérez: “El patrimoni urbà en el planejament urbanístic: qüestions sobre Alcoi”.
 • Àngel Beneito, Joan Boadas, José Luis Villacañas; Francesc Carbonell; Vicent García; Àlvar García: “Patrimoni documental: estratègies per a la seua dinamització”.
 • J. Emili Aura; Javier Martí; José Luis Simón; Josep Torró; Agustí Ribera: “El patrimoni arqueològic urbà: conservació i gestió”.

Les actes van ser publicades en 2000 al número 9 de la revista Recerques del Museu d’Alcoi.

—————————

Jornades: "La transició democràtica a través dels seus protagonistes" (febrer de 2001)

Organitzades en col·laboració amb el Club d’Amics de la UNESCO i el Club Información.

– Presentació del llibre José Martínez: la epopeya de Ruedo Ibérico.

– Taula rodona: “Ruedo Ibérico, epopeia o subversió”.

– Col·loqui “La Transició democràtica espanyola: una visió des de la perifèria”, pels periodistes José M. Perea i Enrique Cerdán Tato.

– Taula rodona: “La Transició a Alcoi”, amb Armando García Miralles, Carmen Linares Montava, Ricardo Llopis Sobrino, Jordi Miró Belda, Rafael Moya Bernabeu, Antonio Revert Cortés, Rafael Terol Aznar, Lluis Torró Santonja, moderada per Pedro J. Parra.

—————————

V Jornades d’història local: "L'Alcoi del segle XX" (novembre de 2001)

Es va comptar amb catorze comunicacions sobre “L’Alcoi del segle XX” i altres huit sobre “Recerques d’història local”:

 • Àngel Beneito i Juana Mª Balsalobre: “Fons arxivístic de l’Institut d’Ensenyament Secundari Pare Eduard Vitòria d’Alcoi (período rojo)”.
 • Juana Mª Balsalobre: “La Biblioteca de l’Institut Pare Eduard Vitòria (1936-1939)”.
 • Carla Martínez i Josep Lluís Santonja: “Un nou fons incorporat a l’Arxiu Municipal d’Alcoi: els arxius judicials de la comarca (1874-1970)”.
 • M. Carmen Agulló: “Higienisme i Escola Activa: el projecte de Parc Escola d’Alcoi”.
 • Josep Albert Mestre: “Les arts plàstiques a Alcoi des del postcabrerisme fins avui”.
 • Lucía Romero: “L’arquitectura a Alcoi en la Segona República i en la Guerra Civil (1931-1939)”.
 • Gabriel Guillem: “La mercantilitzacio de l’habitatge i la resposta cooperativista a Alcoi”.
 • Juan M. Dávila: “Passat i present del centre històric d’Alcoi”.
 • Rafael Hernández: “Les eleccions a Alcoi (1931-1936)”.
 • Antonio Castelló: “El impuesto voluntario del Comité Revolucionario de Defensa (agosto-octubre de 1936)”.
 • Francesc-X. Blay: “El temps viscut: les memòries de guerra de Salvador Jordá Agulló (1917-1973)”.
 • Àngel Beneito i Joan Lloret: “Professionals de la medicina condemnats per ayuda a la rebelión durant el primer franquisme”.
 • Francisco Moreno i Mónica Moreno: “El protagonismo de la clase obrera alcoiana en la transición: de la movilización al desencanto”.
 • Pedro J. Parra: “Els partits polítics i les eleccions municipals del 3 d’abril de 1979”.
 • Gabriel García: “El poblamiento tardoantiguo y altomedieval en el curso alto del río Serpis”.
 • Lluís Torró: “Feudalisme i manufactura: l’impacte diferencial de la renda (Alcoi i Benilloba, 1450-1800)”.
 • César M. Payà: “El govern municipal alcoià del segle XVII”.
 • José M. Soriano: “El inicio de la construcción de la nueva parroquial de Alcoi y el maestro de obras José Villar (1723-1726)”.
 • Rafael Fernández: “Ciencia y Ejército en la transición del Antiguo Régimen al liberalismo. Noticia biográfica del ingeniero Antonio Samper y Samper (1744-1812)”.
 • Jesús E. Alonso: Pau social i revolució: Alcoi i el seu entorn durant el sexenni revolucionari”.
 • Ramón Molina: “Usos del vapor en la indústria local durant el segle XIX i normes legislatives”.
 • Antonio Castelló: “Francisco Pastor Muntó, un litógrafo y publicista desconocido (Alcoi 1850 – Sao Paulo 1922)”.

Les actes van ser publicades en 2002 en col·laboració amb l’Arxiu Municipal d’Alcoi.

—————————

Jornades: "Els testimonis de la guerra" (octubre-novembre de 2003)

Organitzades pel CAEHA, en col·laboració amb el Casal Ovidi Montllor, el Club d’Amics de la UNESCO i el Centre Cultural d’Alcoi:

– Exposició gràfica: “Els refugis de la guerra freda”.

– Presentació del llibre: Estampas de luz, d’Enrique Barberà.

– Conferència: “Alcoi, ciutat de rereguarda: les altres víctimes de la guerra”, a càrrec d’Àngel Beneito.

– Conferència: “La repressió de guerra i postguerra a la província d’Alacant”, a càrrec de Miguel Ors Montenegro.

– Xerrada-col·loqui: “Els testimonis escrits sobre la guerra”, a càrrec de Rafael Hernández i Miguel Pascual.

– Conferència: “Memòria històrica i guerra civil. La guerra a la província d’Alacant a través dels testimonis orals”, a càrrec de Miguel Ors Montenegro.

—————————

Jornades: "El maquis" (juny-juliol de 2004)

Organitzades en col·laboració amb la CGT.

Hi van participar historiadors que havien investigat sobre aquest moviment, es van passar diversos reportatges gràfics i es va organitzar una taula rodona on participaren alguns guerrillers.

—————————

VI Jornades d’història local: "Alcoi, societat i cultura" (novembre de 2004)

Es va comptar amb nou comunicacions de “Societat i cultura” i sis de “Recerques d’història local”:

 • Vicent Josep Escartí: “Literatura, llengua i societat al segle XVII: una lectura de la Célebre Centuria de Vicent Carbonell”.
 • Antonio Castelló: “Educación y humanismo: la correspondencia alcoiana entre Gregorio Gisbert y el padre Muñoz Capilla (1828-1834)”.
 • Francesc-X. Blay: “Breu relació dels orígens i primers anys de l’IES Pare Vitòria”.
 • Adolfo Alcaraz i Rafael Hernández: “L’escola a l’Alcoi franquista”.
 • Josep Albert Mestre: “Història de l’Escola d’Arts i Oficis d’Alcoi”.
 • Josep Lluís Santonja: “El Ateneo Alcoyano”.
 • Àngel Beneito: “L’Arxiu Històric d’EAJ-12 Radio Alcoy”.
 • Sol Ferri: “L’arxiu personal d’Ovidi Montllor i Mengual”.
 • Jordi Tormo i José Navarro: “Cinco generaciones de gitanos en Alcoi: las familias Navarro-Moreno y Hernández-Heredia”.
 • Gabriel García i Francisco Javier Molina: “Las sociedades neolíticas en el curso alto del riu d’Alcoi”.
 • Joaquim Amorós i Vicent Cabanes: “El topònim Alcoi: etimologia i grafia”.
 • Miquel Àngel González: “Moreries alacantines de reialenc a través de les cartes pobles del rei Joan II d’Aragó (1459-1468). El lloc de Montfort de la vila d’Alacant i la vila d’Alcoi”.
 • Pablo Giménez: “Obres públiques i riscos naturals a l’Alcoi del segle XVIII”.
 • Pedro J. Parra: “L’Associació de Veïns Zona Nord durant la Transició democràtica alcoiana (1976-1979)”.
 • Juan F. Mariño: “Els nostres límits. Marques i fites del terme municipal d’Alcoi”.

Les actes van ser publicades en 2005 en col·laboració amb l’Arxiu Municipal d’Alcoi.

—————————

VII Jornades Coneixent la nostra història: "La desfeta d'Alcoi (1707–1708)" (març de 2007)

– Conferències:

 • Carmen Pérez: “La Guerra de Successió: València i el context europeu”.
 • Enrique Giménez: “La Nova Planta i el corregiment d’Alcoi”.
 • Agustí Alcoberro: “L’exili austriacista”.

– Taula rodona amb membres del CAEHA: “Les conseqüències de la desfeta per a la història d’Alcoi”.

– Excursió a Almansa.

—————————

Congrés: "La societat industrial al País Valencià" (novembre de 2007)

– Ponències:

 • Ramón Tamames: “El desarrollo del capitalismo frente a sus enemigos: el gato de siete vidas”.
 • Eusebi Casanelles: “Hi ha un futur per a l’arqueologia industrial?”
 • Josep Fontana: “Entorn als inicis de la industrialització”.
 • Vicente M. Vidal: “El Molinar revisitado. El paisaje de la industria”.

Comunicacions:

 • Enrique Moltó i Juan Picó: “Condicionaments geogràfics a la industrialització: el cas d’Alcoi”.
 • Ricard Bañó: “Els primers temps de la indústria a Alcoi”.
 • Josep M. Segura i Anna Garcia: “Els forns de ciment a l’Alcoià”.
 • Joaquim Bolufer i Agustí Ribera: “La telegrafia òptica al País Valencià. Les torres de la línia Madrid-València”.
 • David Puche: “Creixement econòmic i desenvolupament fabril a Alcoi (1840-1915): misèria fisiològica sota l’esplendor industrial?”
 • Josep Albert Mestre: “La publicitat gràfica a través de la premsa alcoiana, des de la darreria del segle XIX fins a les primeres dècades del segle XX”.
 • Àngel Lluís Ferrando: “El paper de la burgesia industrial alcoiana en l’aparició del nou repertori musical per a la festa de Moros i Cristians”.
 • Alfonso Jordá: “El Círculo Católico de Obreros de Alcoy como Sociedad de Socorros Mutuos”.
 • Joan Daniel Carbonell: “Aproximació a la història del moviment obrer a Alcoi en la primera dècada del regnat d’Alfons XIII. Condicions de vida obrera i sindicalisme: les societats de resistència, 1900-1913”.
 • Juan José Oña: “Sin saber por qué ni para qué. La huelga política alcoyana de febrero de 1929 como referencia de agitación político-laboral en una dictadura”.
 • Raimundo Payá: “El juguete en la sociedad industrial de Ibi”.
 • Àngel Beneito: “La defensa passiva de la indústria alcoiana durant la postguerra: la seua viabilitat i efectivitat”.
 • Josep Lluís Santonja: “Alcoi sota el Franquisme: els primers anys de l’Autarquia (1939-1965)”.
 • Rafael Hernández: “Canvis a la societat alcoiana (1960-1965)”.
 • Pedro Juan Parra: “El moviment obrer catòlic a Alcoi durant el Franquisme i la Transició Democràtica: la JOC i l’HOAC (1950-1979)”.
 • Ester Vizcarra: “L’emergència dels mitjans de comunicació on-line en una comunitat local. El cas d’Alcoi”.
 • Jordi Tormo: “La Mariola: población, infraestructuras y servicios a empresas. Una apuesta estratégica para su desarrollo futuro”.
 • Rafael Martínez: “El proyecto Wadi y el patrimonio histórico. Patrimonio Industrial en el entorno del Parque Natural de El Hondo”.
 • Gabriel Guillem: “Del pam valencià al metre”.

– Sopar de gala per a celebrar el 25é aniversari del CAEHA.

– Visita guiada pel patrimoni industrial de la ciutat.

Les actes van ser publicades en 2010.

—————————

VIII Jornades Coneixent la nostra història: "La Guerra del Francés" (octubre-novembre de 2008)

– Conferències:

 • Emilio Soler: “Los hermanos Villanueva, dos setabenses en la crisis del Antiguo Régimen”.
 • Manuel Ardit: “El preludi de la Guerra del Francés”.
 • Rafael Zurita: “La guerra del Francés y las dos batallas de Castalla”
 • Emilio La Parra: “Las Cortes de Cádiz y el primer liberalismo español”.

—————————

Jornades "Et in terra pax. 1939-2009" (maig de 2009)

Celebrades al complir-se 70 anys de la finalització de la Guerra Civil.

– Taula rodona al CIM Apolo al voltant de la pau, amb diferents membres del CAEHA.

– Concert al Teatre Calderón de la Corporació Musical Primitiva, dirigida per Àngel Lluís Ferrando.

—————————

Congrés: "400 anys de l'expulsió dels moriscos" (octubre de 2009)

Organitzat a Muro d’Alcoi per l’Institut d’Història l’Almoroig, amb la col·laboració del CAEHA.

– Ponències:

 • Elia Gozàlbez: “Oposición y sometimiento en una comunidad marginada”.
 • Josep Lluís Santonja: “La tragèdia morisca”.
 • Santiago La Parra: “Sobre las causas de la expulsión de los moriscos”.

– Quinze comunicacions.

Les actes van ser publicades en 2010 per l’Ajuntament de Muro.

—————————

IX Jornades Coneixent la nostra història: "La crisi de 1909 i la Setmana Tràgica" (novembre de 2009)

– Conferències:

 • Ramiro Reig: “Abans i després de la Setmana Tràgica. Malestar social i crisi política”.
 • Maria Gemma Rubí: “La Setmana Tràgica a Barcelona. Història d’una desafecció”.
 • Ricard Bañó: “La crisi de 1909 a Alcoi”.

– Projecció pel·lícula La ciutat cremada (Antonio Ribas).

—————————

X Jornades Coneixent la nostra història: "Charles Darwin, any 201" (novembre de 2010)

– Conferències:

 • J. Emili Aura: “Perfecció, progrés i diversitat als estudis de la història humana”.
 • Juli Peretó: “Per què l’evolució és certa i per què ens ha d’importar?”
 • Jesús Ignacio Catalá: “L’evolució a casa nostra: usos i abusos d’una teoria universal”.

—————————

Simposi nacional: "Carlos Palacio, vivència i pervivència" (setembre de 2011)

– Ponències:

 • Enrique Téllez: “La dimensión política del trabajo creativo de Carlos Palacio: Segunda República, Guerra Civil, Dictadura y Exilio”.
 • Luciano González: “Carlos Palacio en el contexto de la música española de su tiempo”.
 • Andrés Ruiz: “Carlos Palacio en su patria chica”.
 • Àngel Lluís Ferrando: “Carlos Palacio: el escritor de la música”.
 • Marisa Blanes: “Las constantes estéticas de la obra pianística de Carlos Palacio”.
 • Ricardo Senabre: “Evocación de Carlos Palacio”.

Les actes van ser publicades en 2014 en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcoi.

—————————

XI Jornades Coneixent la nostra història: "25 anys de Gota Freda a Alcoi (1986-2011)" (octubre de 2011)

– Conferències:

 • Armando Alberola: “Desastres naturals en el Mediterrani espanyol: una perspectiva històrica”.
 • Enrique Moltó: “Desastres naturals històrics en les comarques de L’Alcoià i El Comtat”.
 • Jorge Olcina: “La Gota Freda de setembre de 1986 a Alcoi”.

—————————

Jornades: "Alcoi, la ciutat dormida" (novembre de 2012)

– Presentació de la Ruta Europea de Cementeris, per Maria Llopis, regidora de Turisme.

– Conferència: “El Cementeri d’Alcoi, reflex de la societat industrial”, per Elisa Beneyto i Lluís Vidal.

– Taula rodona: “El Cementeri d’Alcoi com a recurs històric, cultural i turístic”, amb Santiago Varela, José Antonio Requena, Jacqueline Charron i moderada per Àngel Beneito.

– Visita guiada al Cementeri, per Elisa Beneyto i Lluís Vidal.

—————————

XII Jornades Coneixent la nostra història: "La Guerra Civil a Alcoi, 75 anys després" (maig-juny de 2014)

– Conferències:

 • Francesc-X. Blay: “Guerra i revolució a Alcoi (1936-1939)”.
 • Àngel Beneito: “Els bombardejos a Alcoi”.
 • Josep Lluís Santonja i Àngel Beneito: “Imatges i fotografies de la Guerra a Alcoi”.

– Visita guiada als vestigis urbans de la Guerra Civil a Alcoi, a càrrec d’Àngel Beneito i Francesc-X. Blay.

—————————

XIII Jornades Coneixent la nostra història: "Vicent Pascual Pastor, l'esplendor de l'arquitectura" (maig de 2015)

– Exposició “Vicent Pascual Pastor, l’esplendor de l’arquitectura. 150é aniversari”, coordinada per Juan José Moya i Crispina Ruiz.

– Presentació Unitat Didàctica “Vicent Pascual Pastor, l’esplendor de l’arquitectura”, quadern de l’alumne i del professor, per Elisa Beneyto i Lluís Vidal.

– Conferències:

 • Jacqueline Charron: “Vicent Pascual: trajectòria vital i professional”.
 • Juan José Moya i Crispina Ruiz: “Vicent Pascual i l’arquitectura social”.
 • Jorge Doménech i Rafael Silvestre: “Vicent Pascual i la seua arquitectura modernista”.

– Sopar-homenatge a Vicent Pascual.

—————————

XIV Jornades Coneixent la nostra història: "L'aigua d'Alcoi, font de vida" (setembre de 2016)

– Conferències:

 • Enrique Moltó: “La climatologia de l’aigua a Alcoi: recursos hídrics, riuades i sequeres”.
 • Ciro Vidal: “Les regles de l’home front a les lleis de la natura en el conjunt industrial del Molinar a Alcoi”.
 • Ágata Marquiegui: “El patrimonio hidráulico en la provincia de Alicante: el caso de Alcoi”.
 • Àngel Beneito: “Aigua i salubritat a Alcoi”.
 • Begonya Nebot: “El Molinar, font de vida”.

—————————

XV Jornades Coneixent la nostra història: "L'exili alcoià" (setembre de 2017)

– Conferències:

 • Rafael Hernández i Antonio Castelló: “Fi de la guerra i exili alcoià al nord d’Àfrica”.
 • Francesc X. Blay i Àngel Beneito: “Els exiliats alcoians a Europa”.
 • Àngel Beneito, Jordi Ortiz i Josep Lluís Santonja: “L’exili polític i cultural alcoià”.

—————————

Congrés: "La primera frontera meridional Valenciana de 1244 a partir del tractat d'Almisrà" (novembre de 2017)

Organitzat en diverses poblacions junt a l’Associació Cultural del Tractat d’Almisrà, l’Institut d’Estudis de les Valls de Mariola, la Universitat d’Alacant i la Càtedra d’Art Antoni Miró. El CAEHA va participar amb les següents conferències:

 • Ricard Bañó: “Els primers pobladors medievals d’Alcoi”.
 • Josep Lluís Santonja: “La família D’Escals, alcaids del castell d’Almisrà”.

—————————

XVI Jornades Coneixent la nostra història: "El pintor Antonio Gisbert i la seua època" (maig-juny de 2018)

– Conferències:

 • Luis Alberto Pérez: “Antonio Gisbert, biografía artística”.
 • Alicia V. Mira: “Antonio Gisbert i la seua època”.

– Descobreix una obra d’art:  amb la col·laboració de l’Institut Alacantí de Cultura “Juan Gil-Albert”, José Luis Antequera comentaria el “Retrato de S.A.R. Dª María Luisa, duquesa de Montpensier”.

—————————

Jornades: "Constitucionalisme: passat, present i futur" (novembre de 2018)

Cicle organitzat amb motiu del 40é aniversari de la Constitució espanyola de 1978.

– Conferències:

 • Emilio La Parra: “El constitucionalisme espanyol del segle XIX”.
 • Rafael Hernández: “La Constitució de 1931”.
 • Pedro J. Parra: “La Constitució de 1978”

 – Taula rodona: “Present i futur de la Constitució de 1978”, amb Patricia Blanquer, Joan Baldoví i Maria Dolores Alba, moderada per Luis Peidro.

—————————

XVII Jornades Coneixent la nostra història: "Història del poder municipal a la ciutat d'Alcoi" (octubre de 2019)

– Exposició: “40 anys de les eleccions municipals”, proporcionada per la Universitat d’Alacant.

– Conferències:

 • José M. Perea: “40 anys d’ajuntament democràtic a Alcoi”.
 • Josep Lluís Santonja: “El govern municipal (de l’època foral a la implantació del sistema borbònic)”.
 • Rafael Hernández: “El poder municipal d’Alcoi, de la Constitució de Cadis a la Guerra Civil”.
 • Pedro J. Parra: “El poder municipal en el franquisme i la transició democràtica”.

—————————

I Jornades de Patrimoni Industrial alacantí (setembre de 2021)

Organitzades per l’Institut Alacantí de Cultura “Juan Gil-Albert”. El CAEHA va col·laborar amb:

– Exposició i guia bibliogràfica: “El patrimoni i la societat industrial d’Alcoi”, coordinada per Josep M. Segura.

– Visita guiada pel patrimoni industrial urbà, a càrrec de Josep M. Segura.

—————————

Jornades "La memòria viscuda. Investigació històrica a partir dels records familiars" (gener-febrer 2022)

Organitzades junt a la Fundación Mutua Levante, per acompanyar l’exposició “Filant intangibles”.

– Conferències:

—————————