Alcoianes d’abans, catàleg de l’exposició

Coord. per Àngel Beneito, amb la col·laboració de l’IES Andreu Sempere i l’Arxiu Municipal d’Alcoi (2003)