Jornades i congressos

Edicions de les actes dels diferents congressos i jornades organitzats.

II Jornades d'Història alcoiana: Catàleg castellològic de l’àrea de treball del Museu Arqueològic Municipal d’Alcoi

Coord. per Josep Maria Segura Martí i Josep Torró Abad (1984)

Alcoy. Prehistoria y Arqueología. Cien años de investigación

Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi i l’Institut d’Estudis Juan Gil-Albert (1984)

III Jornades d’Història alcoiana: L'Eneolític a les comarques de l’Alcoià-Comtat. Exposició commemorativa del centenari del descobriment de Les Llometes (Alcoi), 1884-1984.

Coord. per Julio Trelis Martí i Juan M. Vicens Petit (1984)

El Eneolítico en el País Valenciano. Actas de coloquio (diciembre 1984)

Amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Juan Gil-Albert (1986)

Torres i castells de l’Alcoià-Comtat (Congrés d'Estudis de l'Alcoià-Comtat)

Coord. per Josep Maria Segura Martí i Josep Torró Abad (1985)

Actes del Congrés d’Estudis de l’Alcoià-Comtat (primavera 1985)

Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi, l’Associació Cultural Alcoià-Comtat i l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert (1989)

IV Jornades d'Història alcoiana: 150 anys de premsa a Alcoi

Coord. per José M. Santacreu Soler (1987)

Arqueologia industrial. Actes del Primer Congrés del País Valencià (novembre 1990)

Amb la col·laboració de la Diputació de València (1991)

III Jornades Salut i Malaltia en els municipis valencians: Beneficència i sanitat, 1813-1942 (maig 1998)

Coord. per Àngel Beneito Lloris, Francesc X. Blay Meseguer i Joan Lloret Pastor, amb la col·laboració del Seminari d’Estudis sobre la Ciència i l’Associació Cultural Alcoià-Comtat (1999)

V Jornades d’Història Local: L'Alcoi del segle XX (novembre 2001)

Coord. per Àngel Beneito i Josep Lluís Santonja, amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (2002)

VI Jornades d’Història Local: Alcoi, societat i cultura (novembre 2004)

Coord. per Josep Lluís Santonja i Joaquim Victoriano, amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (2005)

Congrés: La Societat Industrial Valenciana (novembre 2007)

Coord. per Josep Lluís Santonja i Joaquim Victoriano, coedició amb l’Ajuntament d’Alcoi (2010)