Vicent Micó i Garcia, un rector compromés (2022)

Pedro J. Parra i Pep Frasés. Col·laboració amb l’edició de Reclam Editorial.