Rutes de la memòria: Vestigis urbans de la Guerra Civil a Alcoi (2013)

Àngel Beneito i Francesc-X. Blay. Editat en col·laboració amb Cubicat Edicions i Associació Cultural Alcoià-Comtat. Valencià, castellà i anglés.