Reconeixement del CAEHA a Domingo Espinós Vilaplana (1864-1936) i Diabetes sacarina (2017)

Editat en el 80é aniversari del seu traspàs, incloïa també el facsímil Diabetes sacarina. Coordinat per Àngel Beneito i Joan Lloret.