Salvador Jordà Agulló. Mis memorias de la guerra española. 1936-1939 (2010)

Memòries comentades per Francesc X. Blay i Emilio La Parra.