Mapa toponímic del terme municipal d’Alcoi

Coord. per Joaquim Victoriano i cartografia de Natxo Segura, amb la col·laboració del Gabinet de Normalització Lingüística (2002)