La societat industrial valenciana (2010)

Actes del Congrés “La societat industrial al País Valencià”, de 2007. Coordinació de Josep Lluís Santonja i Joaquim Victoriano.

Disponible en PDF (BIVIA).