Homenatge del CAEHA a Carlos Palacio. 1911-1997 (2011)

Editat en el centenari del seu naixement.