Història d’Alcoi

Coord. per Josep Lluís Santonja i Josep Maria Segura, coedició de l’Ajuntament d’Alcoi i Editorial Marfil (2006)