Francisco Aura Boronat, resistència i dignitat enfront de la desmemòria

Àngel Beneito Lloris, Francesc X. Blay Messeguer, Natxo Lara Jornet, amb la col·laboració de Cubicat Ediciones i Associació cultural Alcoià-Comtat (2012)