Evaristo Botella o la justícia dels vencedors (2014)

Àngel Beneito Lloris, Editat en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcoi.