Evaristo Botella o la justícia dels vencedors

Àngel Beneito Lloris, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi (2014)