Esborrany de la Cort del Justícia d’Alcoi 1263-1264 (2009)

Facsímil del manuscrit, amb transcripció i notes de Ricard Bañó i Armiñana. Editat pel CAEHA junt amb la Conselleria de Cultura de la Generalitat.