El Petrolio. 125é aniversari I Internacional (1998)

Catàleg de l’exposició. Edició en col·laboració amb el Club d’Amics de la UNESCO d’Alcoi i el Centre Cultural. Coordinada per Àngel Beneito i Francesc-X. Blay.