Conversos i expulsats. La minoria morisca entre l’assimilació i el desterrament (2010)

Actes del Congrés “400 anys de l’expulsió dels moriscos”, de 2009. Edició en col·laboració amb l’Ajuntament de Muro. Coordinació per Elia Gozàlbez Esteve i Josep Lluís Santonja Cardona.