Batoi, la grandeza de un barrio (2021)

Juan José Jordá Reig. Col·laboració amb l’edició de Més Ciutat.