Álvaro Seguí. Memòries d’un comunista alcoià (2010)

Àngel Beneito Lloris. Edició comentada d’aquestes memòries.