Alcoi, pas a pas per la ciutat (2019)

Recopilació d’algunes de les rutes urbanes del cicle “10 excursions voltant Alcoi”, explicades pels seus especialistes. Edició en col·laboració amb El Nostre. Coordinació de Josep M. Segura.