Alcoi, pas a pas pels voltants (2020)

Recopilació d’algunes de les rutes fora de la ciutat del cicle “10 excursions voltant Alcoi”, explicades pels seus especialistes. Edició en col·laboració amb El Nostre. Coordinació de Josep M. Segura.