V Jornades d’història local: “L’Alcoi del segle XX” (novembre de 2001)

Es va comptar amb catorze comunicacions sobre “L’Alcoi del segle XX” i altres huit sobre “Recerques d’història local”:

 • Àngel Beneito i Juana Mª Balsalobre: “Fons arxivístic de l’Institut d’Ensenyament Secundari Pare Eduard Vitòria d’Alcoi (período rojo)”.
 • Juana Mª Balsalobre: “La Biblioteca de l’Institut Pare Eduard Vitòria (1936-1939)”.
 • Carla Martínez i Josep Lluís Santonja: “Un nou fons incorporat a l’Arxiu Municipal d’Alcoi: els arxius judicials de la comarca (1874-1970)”.
 • M. Carmen Agulló: “Higienisme i Escola Activa: el projecte de Parc Escola d’Alcoi”.
 • Josep Albert Mestre: “Les arts plàstiques a Alcoi des del postcabrerisme fins avui”.
 • Lucía Romero: “L’arquitectura a Alcoi en la Segona República i en la Guerra Civil (1931-1939)”.
 • Gabriel Guillem: “La mercantilitzacio de l’habitatge i la resposta cooperativista a Alcoi”.
 • Juan M. Dávila: “Passat i present del centre històric d’Alcoi”.
 • Rafael Hernández: “Les eleccions a Alcoi (1931-1936)”.
 • Antonio Castelló: “El impuesto voluntario del Comité Revolucionario de Defensa (agosto-octubre de 1936)”.
 • Francesc-X. Blay: “El temps viscut: les memòries de guerra de Salvador Jordá Agulló (1917-1973)”.
 • Àngel Beneito i Joan Lloret: “Professionals de la medicina condemnats per ayuda a la rebelión durant el primer franquisme”.
 • Francisco Moreno i Mónica Moreno: “El protagonismo de la clase obrera alcoiana en la transición: de la movilización al desencanto”.
 • Pedro J. Parra: “Els partits polítics i les eleccions municipals del 3 d’abril de 1979”.
 • Gabriel García: “El poblamiento tardoantiguo y altomedieval en el curso alto del río Serpis”.
 • Lluís Torró: “Feudalisme i manufactura: l’impacte diferencial de la renda (Alcoi i Benilloba, 1450-1800)”.
 • César M. Payà: “El govern municipal alcoià del segle XVII”.
 • José M. Soriano: “El inicio de la construcción de la nueva parroquial de Alcoi y el maestro de obras José Villar (1723-1726)”.
 • Rafael Fernández: “Ciencia y Ejército en la transición del Antiguo Régimen al liberalismo. Noticia biográfica del ingeniero Antonio Samper y Samper (1744-1812)”.
 • Jesús E. Alonso: Pau social i revolució: Alcoi i el seu entorn durant el sexenni revolucionari”.
 • Ramón Molina: “Usos del vapor en la indústria local durant el segle XIX i normes legislatives”.
 • Antonio Castelló: “Francisco Pastor Muntó, un litógrafo y publicista desconocido (Alcoi 1850 – Sao Paulo 1922)”.

Les actes van ser publicades en 2002 en col·laboració amb l’Arxiu Municipal d’Alcoi.

—————————