Congrés: La Societat Industrial Valenciana (novembre 2007)

Coord. per Josep Lluís Santonja i Joaquim Victoriano, coedició amb l’Ajuntament d’Alcoi (2010)