III Jornades Salut i Malaltia en els municipis valencians: Beneficència i sanitat, 1813-1942 (maig 1998)

Coord. per Àngel Beneito Lloris, Francesc X. Blay Meseguer i Joan Lloret Pastor, amb la col·laboració del Seminari d’Estudis sobre la Ciència i l’Associació Cultural Alcoià-Comtat (1999)