I Congrés d’Arqueologia Industrial del País Valencià (novembre de 1990)

Organitzat en col·laboració amb l’Associació Valenciana d’Arqueologia Industrial (AVAI).

– Ponències:

 • Dianne Newell: “Arqueologia Industrial: serà alguna vegada una ciència històrica?”.
 • Marilyn Palmer: “Industrialització i organització de l’espai”.
 • Antonello Negri: “Arqueologia Industrial i cultura material”.
 • Manuel Cerdà: “Arqueologia Industrial i classe obrera”.
 • Inmaculada Aguilar: “Industrialització i arquitectura”.
 • Salvador Forner i José Miguel Santacreu: “Arqueologia Industrial al País Valencià: estat actual i perspectives de futur”.

– Vàries comunicacions sobre temàtica industrial. Les dedicades al nostre àmbit foren les següents:

 • Jorge Cruz i Josep M. Segura: “Avanç al catàleg de dipòsits de neu al País Valencià”.
 • Ramón Molina: “El Molí Cartons de Cocentaina”.
 • Àngel Beneito i Carlos Salinas: “La fábrica de tabacos de Alcoi”.
 • Roberto García i José Saiz: “Los movimientos sociales del siglo XIX en Alcoi, originados por las condiciones de trabajo (seguridad e higiene). Legislación existente”.
 • Josep Tormo: “Noves aportacions complementàries a la influència de la indústria tèxtil en la parla i la toponímia alcoiana”.

Les actes van ser publicades en 1991 per la Diputació de València.

—————————