Homenatge a Enrique Vilaplana Juliá (3 de febrer de 2010)

Per a commemorar els 125 anys del descobriment de les Llometes, per part de l’enginyer Vilaplana, i al mateix temps els 200 del naixement de Darwin, es va editar el llibret El creacionisme militant. 125 anys del descobriment de les Llometes (Alcoi) en el 200é aniversari del naixement de Charles Darwin.