Homenatge als gremis i als actuals guions gremials (2013)

Es va editar el llibret Els antics gremis d’Alcoi, vessant cívic i religiós.