Homenatge del CAEHA a Carlos Palacio en el centenari del seu naixement (1911-1997)

Coord. per Àngel Beneito, Francesc X. Blay, Àngel Lluís Ferrando i Adrián Miró (2011)