Adrián Miró: reconeixement del CAEHA i del col·lectiu Littera al nostre amic

(2003)