2014

De nou tornarà a organitzar-se el cicle de “10 excursions voltant Alcoi”, de febrer a novembre, amb algunes de l’edició anterior més aquestes noves incorporacions: Jordi Acosta i Josep M. Segura, “Les caves de neu del Carrascal de la Font Roja”; Gabriel Guillem, “El patrimoni industrial del naixement del riu d’Alcoi”; i Àngel Beneito i Francesc-X. Blay, “Vestigis urbans de la Guerra Civil a Alcoi”.

Com a celebració dels 75 anys de la finalització de la Guerra Civil, el cicle Coneixent la nostra història de maig es dedica a aquesta efemèride, amb les següents conferències: Francesc-X. Blay: “Guerra i revolució a Alcoi (1936-1939)”; Àngel Beneito: “Els bombardejos a Alcoi”; Josep Lluís Santonja i Àngel Beneito: “Imatges i fotografies de la Guerra a Alcoi”. El cicle es completaria amb una visita guiada als vestigis urbans de la Guerra Civil a Alcoi, a càrrec d’Àngel Beneito i Francesc-X. Blay. L’entitat també s’adhereix a l’homenatge previst a Evaristo Botella Asensi.

De nou, al no tindre previsió de cap subvenció per part de Conselleria, es paralitza l’activitat estiuenca a Vil·la Vicenta.

L’11 de setembre es presenta al Club d’Amics de la UNESCO el llibre que recull les ponències del Simposi nacional sobre el compositor alcoià Carlos Palacio, que vam celebrar en Vil·la Vicenta-El Salt, coordinat per Àngel Lluís Ferrando.

El 8 de novembre, i com a celebració del 125é aniversari de la creació del Cementeri Municipal, Elisa Beneyto i Lluís Vidal organitzaran una ruta especial, amb col·laboracions literàries i musicals de diverses entitats.