2005

El dia 28 de gener del 2005 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’anunci pel qual se sotmetia a informació pública la proposta sobre el pla de reforma interior –sector 2– del Casc Antic d´Alcoi. És per això que el CAEHA, representat pel seu president, el dia 21 de febrer va entregar en el Registre de l’Ajuntament un plec que contenia cinc al·legacions al pla, i que resumidament expressaven: que s’elaborara un Pla especial de Protecció, ja que es tractava d´un BIC; que en el document que es pretenia aprovar es fera referència expressa a la realització d´estudis previs sobre el efectes de les obres en el patrimoni arqueològic; que semblava una deficiència, i per tant es demanava que es corregira, el fet de no presentar-se en la documentació un catàleg de béns i espais protegits del municipi, amb les àrees arqueològiques i paleontològiques; que s’actualitzara i ampliara el catàleg de BICs en este PRI del sector 2; i per últim, que no es modificara l´estructura urbana i arquitectònica, ni les qualitats del teixit urbà que definien el Sector 2 del Nucli Antic d’Alcoi.

Al final del mes de febrer, es va recordar altra vegada a tots els socis del CAEHA la intenció que tenia la nostra entitat de col·laborar en el 750 aniversari de la fundació d’Alcoi -efemèrides que se celebrava al llarg del següent any 2006-, amb l’elaboració d’un llibre sobre la història de la nostra ciutat, demanant a tots la seua col·laboració en aquest treball. La confecció d’aquest llibre va ser objecte d’un contracte entre el CAEHA i l’Ajuntament, el qual es feia càrrec del finançament del projecte.

Per altra banda, també es va decidir nomenar com a nou President Honorari de l’entitat l’investigador Adrián Miró García, a qui ja se li havia fet l’homenatge poc més d’un any enrere.

Si continuas utilizando este sitio, aceptas el uso de las cookies. Más información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close