2000

El CAEHA va decidir organitzar una sèrie d’activitats, entre les quals cal destacar la creació d’un fons fotogràfic local ―paisatges, carrers, esdeveniments, persones, etc.― i documental ―qualsevol que ens permetera conèixer millor la nostra història recent: carnets de socis d’entitats locals, de sindicalistes, d’afiliats a partits polítics, cartilles militars, salconduits de guerra, memòries, experiències escrites, etc.―, en principi anteriors a 1940, però admetent-ne també fins la Transició democràtica. Aquest fons procedent de particulars ha permés ampliar el patrimoni documental local i està dipositat a la Fototeca de l’Arxiu Municipal.