1997

Després de cinc anys sense convocar cap assemblea de socis, es fa palesa la necessitat de rellançar l’entitat amb la incorporació de nous membres i la renovació de la junta directiva. Entre altres aspectes tractats, es va oferir la integració a un grup d’estudiants universitaris d’Història, que atesa la inactivitat del CAEHA s’havien plantejat la creació d’una nova entitat.