1994

Circumstàncies personals d’alguns dels seus membres van generar una crisi d’inactivitat al CAEHA com a associació, tot i que van continuar els treballs d’investigació dels seus components bé a nivell individual, bé en col·laboració amb entitats com l’Ajuntament.

Precisament, amb ocasió del 150é aniversari de la concessió a Alcoi del títol de Ciutat, dos dels seus membres, Francesc X. Blay i Josep M. Segura, van coordinar i publicar una útil Guia Bibliogràfica de l’Alcoià-Comtat, fruit del treball de diversos anys, en la qual s’hi podia obtenir qualsevol tipus d’informació hemerogràfica d’aquest àmbit geogràfic, a més d’una relació d’arxius i jaciments arqueològics.