1989

En aquells anys, un grup de membres del CAEHA s’ocupava de la catalogació i l’estudi del variadíssim patrimoni industrial d’Alcoi, perquè l’alarmant estat del mateix plantejava urgents actuacions envers la documentació de les restes i estructures fins aquell moment conservades.

Una de les primeres actuacions que el CAEHA va encetar en aquest camp, fou l’organització d’unes Jornades sobre “Teoria i Mètodes d’Arqueologia Industrial”, al Centre Cultural els dies 18 i 19 de febrer de 1989, les quals van comptar amb un total de 243 inscrits.

S’hi van debatre qüestions al voltant dels orígens, objectius, mètodes i tècniques de treball de l’Arqueologia Industrial, catalogació del patrimoni industrial, etc., que constitueixen un volum –a mena d’actes– de les esmentades Jornades. El patrocini d’aquest cicle va ser a càrrec de l’Ajuntament d’Alcoi, i l’assessorament científic al Departament d’Humanitats Contemporànies de la Universitat d’Alacant.