1988

Un grup de membres del CAEHA s’ocupa de la catalogació i l’estudi del variadíssim patrimoni industrial d’Alcoi, perquè l’alarmant estat del mateix planteja urgents actuacions envers la documentació de les restes i estructures fins aquell moment conservades. D’aquests treballs es deriva la conveniència de celebrar unes jornades sobre Arqueologia Industrial.