1984

Durant els mesos de maig i juny, es van celebrar al Centre Cultural les II Jornades d’Història Alcoiana, en aquesta ocasió dedicades a “L’època medieval en Alcoi i el seu entorn”. Els diferents actes es van estructurar en una exposició sobre castellologia medieval d’aquestes comarques i un cicle de tres conferències, les quals van estar impartides per Ricard Bañó Armiñana, “Fundació d’Alcoi”; Mikel de Epalza, “L’Alcoià a l’època àrab”; i per Josep M. Segura i Josep Torró, “Els castells de l’Alcoià-Comtat”. Aquest darrer tema fou l’objecte de l’exposició, amb nombrosos plànols de castells i talaies, fotografies, referències documentals, etc., que recull el catàleg que el Centre Cultural va editar i que permet conèixer el patrimoni castellològic del nostre indret més proper.

Per tal de commemorar el centenari del descobriment i excavació de la cova prehistòrica de Les Llometes (Alcoi), el CAEHA va preparar també en aquest mateix any les III Jornades d’Història Alcoiana, dedicades a l’Eneolític, tot desenvolupant-se diferents actes al Centre Cultural durant els mesos de novembre i desembre.

Així, el 30 de novembre es va presentar l’edició del llibre Alcoy. Prehistoria y Arqueología. Cien años de investigación, que estava en fase d’impressió, i que recollia diferents aspectes sobre la Prehistòria i Antiguitat, així com la història de la investigació arqueològica a Alcoi, redactats per un selecte equip d’especialistes. A continuació, s’hi va inaugurar l’exposició sobre “L’Eneolític a les comarques de l’Alcoià-Comtat”, amb diversos materials prehistòrics d’aquest moment, i que va ser recollida en un catàleg elaborat per Julio Trelis Martí i Joan M. Vicens Petit i editat pel Centre Cultural.

Cal fer menció de l’homenatge que l’Ajuntament i el CAEHA li van retre eixe mateix dia al prehistoriador alcoià Francisco Jordá Cerdá, amb la celebració d’un sopar a l’hotel Reconquista, en el transcurs del qual va ser nomenat President Honorari del CAEHA.

Aquesta personalitat va presidir els dies 1 i 2 de desembre les sessions del “Coloquio sobre el Eneolítico en el País Valenciano”, que igualment es va celebrar al nostre Centre Cultural, i que va comptar amb la participació de 204 inscrits i 18 ponències o comunicacions presentades que, uns mesos més tard, es van publicar al volum El Eneolítico en el País Valenciano, editat per l’Institut d’Estudis Juan Gil-Albert.