1982

A la tardor naix a Alcoi l’associació cultural anomenada “Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics” (CAEHA), constituïda inicialment per una comissió gestora de set membres –joves estudiants d’Història: Ricard J. Bañó Armiñana, Julio Trelis Martí, Josep Torró Abad, Juan Manuel Vicens Petit, Josep Mª Segura Martí, Emili Cortell Pérez i Joan Emili Aura Tortosa– que elaboraren els estatuts i iniciaren les gestions per tal d’aconseguir el reconeixement oficial del grup, atorgat pel Govern Civil d’Alacant amb data 04-03-1983 (inscrits al Registre d’Associacions amb el número 1.491).

Els seus objectius han estat la investigació científica de temes històrics i arqueològics d’àmbit alcoià i comarcal, així com la seua difusió i la salvaguarda del nostre patrimoni cultural. El col·lectiu ha col·laborat des dels inicis amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi.