1982

El 30 d’octubre de 1982 naix a Alcoi l’associació cultural anomenada “Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics” (CAEHA), constituïda inicialment per una comissió gestora de set membres que s’encarregaria de l’elaboració del estatuts i d’iniciar les gestions per tal d’aconseguir el reconeixement oficial, tots ells joves estudiants d’Història: Joan Emili Aura Tortosa, Ricard J. Bañó Armiñana, Emili Cortell Pérez, Josep Mª Segura Martí, Josep Torró Abad, Julio Trelis Martí i Joan Manuel Vicens Petit.

Els seus objectius són la investigació científica de temes històrics i arqueològics d’àmbit alcoià i comarcal, així com la seua difusió i la salvaguarda del nostre patrimoni històric i cultural.