L’Alcoi de Joan Valls: terra i llengua d’acollida

AA. DD. (2006). L’Alcoi de Joan Valls: terra i llengua d’acollida. IES Andreu Sempere.