Aprofitament didàctic dels arxius

BENEITO, Àngel; BLAY, Francesc X. (1996). Aprofitament didàctic dels arxius. Espai obert, revista d’assaig i investigació, 3.