Esborrany de la Cort del Justícia d’Alcoi 1263-1264

Transcripció de Ricard Bañó i Armiñana (2008)